Flameracer bezpłatny katalog firm i lokalizator

Alicja Brandys to biuro inne niż pozostałe kancelarie notarialne. Kraków jest miastem, które wymaga od osób świadczących tutaj swoje usługi całkowitego profesjonalizmu i rzetelności w kontaktach z klientami. Bierzemy sobie do serca te wartości i zapewniamy odpowiednie zaangażowanie przy wykonywaniu różnego rodzaju zleceń pod kątem prawnym. Kancelaria charakteryzuje się przeróżnymi cechami, wśród których ciężko znaleźć te najważniejsze dla klientów. My zapewniamy odpowiednie podejście, fachowość i skuteczność.

Notariusz w Bielsko Biała prowadzi swoją działalność skierowaną na tych, którzy potrzebują fachowej pomocy i opieki prawnej. Cechuje nas uczciwość i profesjonalizm, więc korzystając z naszych usług możesz być pewny, że będą one zrealizowane tak, jak sobie tego życzysz. Czekamy na państwa w naszej kancelarii gotowi do pomocy.

Due Diligence (czyli Należyta Staranność) są różnymi czynnościami, które powodują zgromadzenie jak największej ilości informacji o danej inwestycji, np. o danym programie High Yield Investment Program. Due Diligence jest stosowana w zasadzie przy wszelkiego rodzaju analizach przyszłych inwestycji, a także przy przejmowaniu spółek i szeroko rozumianej prywatyzacji.

Przepisy regulujące małżeństwo, jego poprawność i podział obowiązków czy majątku, regulowane są przez prawo rodzinne. Znajdują się w nim wszystkie artykuły czy paragrafy, które determinują wszelkie obiekcje występujące podczas pożycia małżeńskiego. Na jego podstawie odbywają się również rozwody czy separacje.

Jednym z obowiązków należących do pani komornik podlegającej Sądowi Rejonowemu dla Słubic jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych. W zakres jej kompetencji wchodzi więc dokonywanie na podstawie pełnomocnego wyroku eksmisji, spisywanie inwentarza, a także organizowanie oraz prowadzenie licytacji dotyczących sprzedaży ruchomości i nieruchomości zajętych zadłużonym osobom. Poza tym egzekutor może zająć się także zabezpieczaniem wierzytelności Klienta. Jej rewir obejmuje nie tylko samą dzielnicę, lecz także kilka okolicznych gmin.